MIÓD LIPOWY Z OPAWSKIEJ BARCI
PERŁA 2023
najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy 

Produkt regionalny

Perła

MIÓD LIPOWY Z OPAWSKIEJ BARCI
I MIEJSCE W KONKURSIE ORAZ NOMINACJA
DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "PERŁA 2023"

miód lipowy
opawski miód lipowy

MIÓD LEŚNY NEKTAROWO - SPADZIOWY Z
OPAWSKIEJ BARCI - I MIEJSCE W KONKURSIE

miód leśny

OPAWSKA BARĆ AMBASADOREM
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
OPOLSKIE ZE SMAKIEM

opolskie ze smakiem

CERTYFIKAT PRODUKTU LOKALNEGO

produt lokalny nyskie księstwo jezior i gór